Nieuw: de Stuiveling Open Data Award

Saskia J. Stuiveling, voormalig president van de Algemene Rekenkamer, ontving vorig jaar bij haar afscheid de Stuiveling Open Data Award. Als waardering voor haar jarenlange inzet voor transparantie en vernieuwing van de overheid introduceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze prijs.

De waarde van open data

Premier Rutte presenteerde de award tijdens zijn toespraak bij het afscheid van Stuiveling aan haar vorig jaar. De prijs wordt vanaf dit jaar uitgereikt aan een publieke of private partij die op een vernieuwende manier open data inzet. Het kabinet stimuleert het gebruik van open data. De Stuiveling Open Data Award onderstreept dit en legt de nadruk op de economische, maatschappelijke en democratische waarde van open data.

Nieuwe toepassingen

De overheid stelt zoveel mogelijk eigen data vrij beschikbaar. Als mensen de informatie eenvoudig kunnen hergebruiken, kunnen ze nuttige nieuwe toepassingen zoals apps, websites en visualisaties ontwikkelen. Bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg of ten behoeve van de democratie en goed openbaar bestuur.