"Open data biedt ontzettend veel kansen"

Constantijn van Oranje vertelt waarom hij open data belangrijk vindt en welke kansen open data biedt. Hij roept overheidsorganisaties op het concept van open data te omarmen. "Met open data geef je anderen de kans om mee te ondernemen en hun eigen ruimte vorm te geven."

Constantijn van Oranje

Waarom is open data belangrijk?

Open data is ontzettend belangrijk. Het helpt ten eerste om de overheid transparanter te maken. Je kan beter volgen wat er gebeurt. Ten tweede, en misschien nog wel belangrijker, het biedt mensen, bedrijven en ondernemers de kans om die data te gebruiken om nieuwe applicaties te ontwikkelen. Eigenlijk zorg je dat wat nu het monopolie van de overheid is, gedaan kan worden door een veel grotere groep. Door mensen die op een hele innovatieve manier gebruik maken van die data. Dat ontsluit je door open data, dus daarom vind ik het zo belangrijk.

Welke kansen biedt open data?

Open data biedt ontzettend veel kansen. Je kunt daarmee diensten aanbieden die nu nog niet eens mogelijk zijn. Het zou bijvoorbeeld heel waardevol zijn om de hele dataset van de Kamer van Koophandel open te maken. En ik weet ook dat de Kamer van Koophandel dat graag zou willen, maar die hebben natuurlijk allerlei vereisten over eigen inkomstenstromen en dergelijke. Maar eigenlijk zouden we er naartoe moeten dat dit soort data vrijelijk beschikbaar is. Je zult dan zien dat er een enorme explosie komt van toepassingen. Ik denk dat we daar allemaal bij gebaat zijn.

Wat kunnen overheidsorganisaties nog meer doen?

Ik zou overheidsorganisaties willen oproepen om het concept van open data te omarmen. En het feit dat je transparant wilt zijn, het feit dat je anderen de kans wilt geven om mee te ondernemen en mee hun eigen ruimte vorm te geven. Het vergt wel wat. Het vergt dat je je open durft te stellen. Mogelijke gevolgen zijn dus ook dat je door anderen wordt gecontroleerd op hoe effectief je bent als overheid. Dat moet je, denk ik, willen.

Ik denk dat je als overheid continue op zoek moet gaan naar feedback van mensen. Als jij de data uitgeeft dan kunnen mensen beter zien hoe effectief jij als overheid bent geweest. En waar het misschien beter kan. Zo kun je in dialoog gaan met anderen over hoe je dienstverlening beter kan maken. Misschien is de oproep wel: open data zorgt ook voor een opener overheid. Een overheid die echt in contact wil treden met burgers en ondernemers, om die publieke dienstverlening beter te maken.

Wat is een inspirerende toepassing?

Bekijk voor het volledige interview met Constantijn van Oranje de deze video. Hierin vertelt hij onder andere over een voor hem inspirerende open data toepassing.